องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

 

 

ลักษณะที่ตั้ง

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่เลขที่ 40/1  หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 10 กิโลเมตร

เนื้อที่

     ตำบลดอนทรายมีเนื้อที่ประมาณ  11.76  ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,356  ไร่

 

อาณาเขต

     ทิศเหนือ         ติดต่อ   เขตอำเภอเมือง    จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ทิศใต้             ติดต่อ   เขตตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์

     ทิศตะวันออก   ติดต่อ   เขตตำบลคลองขุด  อำเภอบ้านโพธิ์

     ทิศตะวันตก     ติดต่อ   เขตตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านโพธิ์

ภูมิประเทศ

     พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำเล็ก ๆ  ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน  เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค

ประชากร

     มีประชากรทั้งสิ้น 2,996 คน แยกเป็นชาย 1,420 คน เป็นหญิง 1,576 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,016 ครัวเรือน 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวน

หลังคาเรือน

พื้นที่(ไร่)

ชาย

หญิง

1

บ้านทางหลวง

395

448

843

244

2,645

2

บ้านดอนสะแก

571

646

1,217

476

931

3

บ้านดอนทราย

345

362

707

214

2,120

4

บ้านทด

109

120

229

82

1,660

 

 

 

รวม

1,420

1,576

2,996

1,016

7,356

 

 

 

 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร  ณ วันที่ 7  เดือนมีนาคม 2562)

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 625,218

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบสอบถาม
                     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.