ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในตำบลดอนทราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา และ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพรับราชการและค้าขาย


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- สถานีบริการน้ำมัน /LPG  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่

  1. หจก. ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ

  2.บริษัท PT357 แจ่มไพบูลย์ จำกัด

  3. บริษัท 3 ณัฐ LPG

- โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  5  แห่ง ได้แก่

  1) บริษัท ดั๊กคิง จำกัด  

  2) บริษัท แชร์แมคเกอร์ จำกัด  

  3) บริษัท เอส วี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  4) บริษัท อาซาฮีเทค ไทยแลนด์ จำกัด 

  5) บริษัท โรยัล เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.213.192.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,409

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 45
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบสอบถาม
                     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.