ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

การศึกษา

สถานศึกษา

         - โรงเรียนวัดดอนทราย ระดับประถมศึกษา   1  แห่ง

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย   1  แห่ง

         -  ศูนย์ กศน.ตำบลดอนทราย   1  แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

         –  วัดดอนทราย  (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4)  1  แห่ง

การสาธารณสุข

         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย  1  แห่ง

         -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         –  สถานีตำรวจชุมชน  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)   1  แห่ง

         -  ศูนย์ อปพร.อบต.ดอนทราย  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)  1  แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

 

        –  อพปร.  2 รุ่น    จำนวน  50   คน 

 

 


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
เว็บไซต์บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Link กระทรวง
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.