ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์) 

ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)
ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)  

1.ชื่อ  นายสุดใจ    เที่ยงตรง

วัน / เดือน / ปี  =   3   กุมภาพันธ์  2491  อายุ  69  ปี

อยู่บ้านเลขที่      42/2 หมู่ 2  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในเรื่องของการเป็นคนนำหรือทำพิธีทางศาสนา   นอกจากการทำพิธีทางศาสนาแล้ว   นายสุดใจ    เที่ยงตรง   ยังมีความสามารถในการทำขวัญนาค   และยังทำหน้าที่เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว

2. ชื่อ นายประสาน     ซื่อตรง

วัน / เดือน / ปี  =   1  มกราคม  2484  อายุ  76  ปี

อยู่บ้านเลขที่       18  หมู่ 1  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในเรื่องของการเป็นคนนำหรือทำพิธีทางศาสนา   และทำหน้าที่เป็นเถ้าแก่ในการแต่งงาน

3.ชื่อ นายคลี่      บริสุทธิ์

วัน / เดือน / ปี  =   1  มกราคม  2474   อายุ  86  ปี

อยู่บ้านเลขที่      48  หมู่ 1  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในการดูฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่างๆ ได้เช่น พิธีการยกเสาเอกของบ้าน  การดูฤกษ์ยามในการแต่งงาน     เป็นต้น

 

 

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.237.254.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,610

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.