ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์) 

ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)
ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)  

1.ชื่อ  นายสุดใจ    เที่ยงตรง

วัน / เดือน / ปี  =   3   กุมภาพันธ์  2491  อายุ  69  ปี

อยู่บ้านเลขที่      42/2 หมู่ 2  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในเรื่องของการเป็นคนนำหรือทำพิธีทางศาสนา   นอกจากการทำพิธีทางศาสนาแล้ว   นายสุดใจ    เที่ยงตรง   ยังมีความสามารถในการทำขวัญนาค   และยังทำหน้าที่เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว

2. ชื่อ นายประสาน     ซื่อตรง

วัน / เดือน / ปี  =   1  มกราคม  2484  อายุ  76  ปี

อยู่บ้านเลขที่       18  หมู่ 1  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในเรื่องของการเป็นคนนำหรือทำพิธีทางศาสนา   และทำหน้าที่เป็นเถ้าแก่ในการแต่งงาน

3.ชื่อ นายคลี่      บริสุทธิ์

วัน / เดือน / ปี  =   1  มกราคม  2474   อายุ  86  ปี

อยู่บ้านเลขที่      48  หมู่ 1  ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  มีความสามารถในการดูฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่างๆ ได้เช่น พิธีการยกเสาเอกของบ้าน  การดูฤกษ์ยามในการแต่งงาน     เป็นต้น

 

 

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
เว็บไซต์บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Link กระทรวง
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.