ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา  


นายสุนทร สุขโขใจ
ประธานสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 0890612516
โทรศัพท์ : 038-583342


นายหล่อ เสาวิจิตร์
รองประธานสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 0871015754
โทรศัพท์ : 038-583342


นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
เลขานุการสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 0884308038
โทรศัพท์ : 038-583342


นายวรพจน์ หนูน้อย
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 0945597331


นายถาวร บ้วนหลี
สมาชิก สภาอบต.ดอนทราย ม.2 เบอร์โทรศัพท์ 0627122798


นายมานะ โมกขศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 0896036720


นายสมควร เอี่ยมทับน้อย
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 0819043749


นายวัลลภ นัดพบสุข
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 0868181410
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,171

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.