ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา  


นายสุนทร สุขโขใจ
ประธานสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายหล่อ เสาวิจิตร์
รองประธานสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
เลขานุการสภา อบต.ดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายวรพจน์ หนูน้อย
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายถาวร บ้วนหลี
สมาชิก สภาอบต.ดอนทราย ม.2 เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายมานะ โมกขศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายสมควร เอี่ยมทับน้อย
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 038-583342


นายวัลลภ นัดพบสุข
สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย หมู่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 038-583342
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
เว็บไซต์บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Link กระทรวง
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.