ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 0884308038
โทรศัพท์ : 038-583342


จ่าเอกพสุรัช วัฒนศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เบอร์โทรศัพท์ 0979352656
โทรศัพท์ : 038-583342


นางดวงรัตน์ นิลนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์ 0815774280
โทรศัพท์ : 038-583342


นางสาวภัทริกา วีระสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร.038583342


นางสรวีย์ ศรีประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.038583342


นางสาวสุกานดา พอใจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.038583342


นางสาวธนิตา อยู่ญาติมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร.038583342


นายสมชาย สมตัว
พนักงานขับรถยนต์ โทร.038583342


นายชาญชัย โสวรรณะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทร.038583342
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,354

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.