ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมลดโลกร้อน        วันที่ 16 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมลดโลกร้อน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการขยะ การลดและคัดแยกขยะ 3 Rs สาธิตวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดการพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้ลดโลกร้อน ได้แก่ ต้นพยุง พะยอม ยางนา ประดู่ หูกระจง มะขาม ทองอุไร แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ด้อยโอกาสและขาดการดูแลตำบลดอนทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย
กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 7 เมษายน 2563  อบต.ดอนทราย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อให้บุคลากร ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  และวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
 กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 17 มกราคม 2563  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ทำความดี "ร่วมกันทำความสะอาด วัดดอนทราย"
 กิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ วันที่ 15 มกราคม 2563
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ดอนทราย
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมกับ ประชาชนและเยาวชน ตำบลดอนทราย   
งานกฐินวัดดอนทราย ประจำปี 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
โครงการ อบต.ดอนทรายเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ร่วมกับ โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ วัดดอนทราย
 แห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 ประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 กิจกรรมร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562
 วันออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 แห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ13 ตุลาคม 2561
นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

 
นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.10.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 593,005

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
2728 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 กันยายน 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                                                                                                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.