ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ลิงค์  
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย      รายละเอียด

 นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    มาตรา 9(2) นโยบาย/การตีความ      รายละเอียด

 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ      รายละเอียด

    แผนการดำเนินงาน      รายละเอียด

    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี      รายละเอียด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี      รายละเอียด

 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    คู่มือการปฏิบัติงานของอบต.      รายละเอียด

 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง      รายละเอียด

 สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน ศัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ      รายละเอียด

 มติ ครม./มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)
    มาตรา 9(7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย      รายละเอียด

 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)      รายละเอียด

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนพัสดุ      รายละเอียด

    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี      รายละเอียด

    ประกาศเชิญชวนทั่วไป      รายละเอียด

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก      รายละเอียด

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-Bidding      รายละเอียด

    ข้อมูลสัญญาโครงการต่างๆ      รายละเอียด

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,245

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.