ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 เมษายน 2563


  หน้าแรก     ราคากลางงานก่อสร้าง 
ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง  
     รายงานการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ดาวน์โหลด
     รายงานสาเหตุจำเป็นรายละเอียดของการสืบโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ดาวน์โหลด
     รายงานFactorF(โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ดาวน์โหลด
     แบบปร.4,ปร.5,ปร.6โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใม่ดาวน์โหลด
     ราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ดาวน์โหลด
     ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะในเขตตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็กพร้อมรางวี บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4(23/05/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายดอนทราย-บางไผ่ (ซอย 2) หมู่ที่ 2 (23/05/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 10 หมู่ที่ 3 (23/05/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเรียบคลองตาฉาย หมู่ 2 ตำบลดอนทราย(17/03/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย (17/03/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนทรายลาดตาทา ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสะแก (12/10/2559)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-ลาดตาทา ซอย 3 หมู่ที่ 1(21/02/2560)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง โครงการถนน คลส.ซ.หมูจุ่ม ม.2 (23/03/2559)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนทรา-บางไผ่ ซ.12 ม.3 (23/03/2559)ดาวน์โหลด
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.(28/09/2558)ดาวน์โหลด
     ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 1 หมู่ 2ดาวน์โหลด
     ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางจำปี เงินรัตน์ หมู่3ดาวน์โหลด
     ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำคลองตาหอม หมู่ 1 ตำบลดอนทราย(04/07/2559)ดาวน์โหลด
     ทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 10 หมู่ 3 ตำบลดอนทราย ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร(08/02/2559)ดาวน์โหลด
     4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 5 หมู่ที่ 4 (16/11/2558)ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตสายหนองเวียน ม.2(16/11/2558)ดาวน์โหลด
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (6/11/2558)ดาวน์โหลด
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางเข้าถนนสายดอนทราย-ลาดตาทาซอย 3 หมู่ 1 จำนวน 5 จุด(6/11/2558)ดาวน์โหลด

 
นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 524,549

                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342  Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.