ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาต่างๆ  
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตตำบลดอนทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตตำบลดอนทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมพิทย์ แสงวิจิตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอ้ายแขม หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาดตาทา ม.1 ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันเงินปี 2561)เปิดอ่าน
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูน้ำคลองตาหอม หมู่ 1 ตำบลดอนทรายเปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.ปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารประมูลการจ้าง โครงการปรับระดับพื้นที่ ที่ทำการ อบต.ดอนทราย ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก หมู่ 1ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลาง หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา1. โครงการก่อสร้างโดมคุมสนามเด็กเล็ก หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนวัดดอนทราย ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา๒. โครงการก่อสร้างปรับระดับท่อระบายน้ำ พร้อมถมทาง บริเวณสายเข้าบ้านนางกำแพง นัดพบสุข หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคา๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายดอนทราย – ดอนอ้ายแขม หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาหนองเวียน ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโครงการสวัสดิการกองพล ๑๑ หมู่ที่ ๑ ปีงบประมาณ 258เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการกำจัดวัชพืช ตำบลดอนทราย (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     เอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,211

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.