องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     งานกิจการสภา 
งานกิจการสภา
งานกิจการสภา  
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ขอเชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 625,182

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบสอบถาม
                     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.