ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  
     รายงานการรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563เปิดอ่าน
     รายงานการรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2562 ไตรมาสที่2(17/04/2562)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2562 ไตรมาสที่1(25/01/2562)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2561 (10/10/2561)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2561เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ตุลาคม - มีนาคม)เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ตุลาคม - กันยายน)เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,367

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.