ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2562 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2562  
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2562 วันที่ 29 ต.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 วันที่ 24 ต.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 ส.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ส.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยที้ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิ.ย. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัญสามัญ สมัยแรก ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ก.พ. 2562เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 791,977

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.