ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

  ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ประชาสัมพันธ์งาน SME D Bank เสริมสภาพคล่อง สู่ภัยโควิด SMEs ฉะเชิงเทรา

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม โครงก

  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.

  ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับคุ้มครองพันธุ์พืช/คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น/การคุ้มครองพันธ

  ประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตัวในรูปแบบ "ชีวิตวิถีใหม่ ห

  ประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ การสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตัวในรูปแบบ "ชีวิตวิถีใหม่

  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน (โครงการ “ ชุมชนบ้านทด หมู่ที่ 4 รวมใจ รักษ์โลก ลดเมืองร้อน”)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

 
นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.143.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 591,857

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กันยายน 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                                                                                                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.