“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์ : 038-583342
 โทรสาร : 038-584201

E-mail : Donsai_jj@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

Share on Line
Share on Pinterest