“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๔ นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ดอนทรายร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังเก่า โดยนายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนทราย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนทราย ให้การต้อนรับ

Share on Line
Share on Pinterest