“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนทราย ได้ออกมอบถุงยังชีพโดยใช้งบประมาณของ อบต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ถูกกักตัว ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้นายกฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกกักตัวไม่ออกนอกเคหสถาน จนกว่าจะครบกำหนดเวลากักตัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest