“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ได้ลงพื้นที่ บริเวณสระประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจการดำเนินการเปลี่ยนหิน กรวดกรองน้ำ ทรายกรองน้ำ และล้างถังน้ำใส เพื่อบำรุงรักษาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เป็นการลดกลิ่นและตะกอนที่ค้างในระบบ

Share on Line
Share on Pinterest