“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จะทำการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณฟิวไลน์ ซอยลาดตาทา ตำบลดอนทราย ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest