“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
Share on Line
Share on Pinterest