“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคลอรีน 90 % จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง บ้านทางหลวง, บ้านดอนทราย, บ้านทด หมู่ที่ 1, 3, 4 ตำบลดอนทราย ช่วงที่ 1 ฐาน 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 620 เมตร โดยลงหินคลุกผิวจราจร ก้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 620 เมตร เฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ฐาน 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.50 ระยะทางยาว 765 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงไม้กันดิน ถนนสายดอนทราย - บางไผ่ ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย
9 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดตาทา ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต.ดอนทราย
5 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย(หลังใหม่) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมท่อดูดน้ำในแท้งค์น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย โดยวิธีคัดเลือก
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนทราย-บางไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย โดยวิธีคัดเลือก
25 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนทราย-แหลมประดู่ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนทราย โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างกำแพงไม้กันดินถนนสายดอนทรายแหลมประดู่ ซอย 1 หมู่ 1 และก่อสร้างกำแพงไม้กันดินถนนเลียบคลองไผ่แถว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 249 หมายเลขครุภัณฑ์ 0001470001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest